Rättelse i senaste Marschnytt

”Ny medlem blir du enklast genom att swisha 300 kr till 123 430 65 93 och ange din epostadress. Årsmöte I januari skickades kallelsen till årsmötet den 4 april kl 1830 i Lundasalen på Kavallerikasern. Som ni har läst i detta nummer kommer styrelsens förslag till nya stadgar att bearbetas och en ny ordförande skall…

MIN ÅSIKT // Ossian Edlund

Hur ska det nya behovet utav musik i vaktparaden lösas? Försvarsmakten genomgår i skrivande stund en omorganisation inom olika områden. En av de saker som omorganisationen innebär i praktiken är ett ökat behov utav militärmusik. Jag vill med denna artikel erinra om historien kring Arméns Trumkår, belysa på ett konkret sätt om det nya behovet…

MILITÄRMUSIKSAMFUNDET ÄR NEDLÄGGNINGSHOTAT!

Till årsmötet den 4 april står vi inför det faktum att samfundet kan bli utan ordförande. Därmed finns det ingen som kan leda styrelsens arbete och det tvingar kvarvarande ledamöter att avveckla verksamheten genom att sälja inventarier och lägga ned föreningen. Detta är väldigt tråkigt, men en realistisk syn på hur det kan komma att…