Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Styrelsemöte 2019-10-21 MMS har 10-11 styrelsemöten per år. Till stor del handlar mötena om samfundets löpande, förvaltande verksamhet: avstämning av ekonomi och medlemsmatrikel, status på arbetet med MarschNytt och MarschBladet, läget på vår webbplats och aktiviteten på sociala medier. Vi får också rapport från Lokalgruppen om hur det omfattande, ambitiösa och uthålliga arbetet med att…