Sam Rydberg-dagen 2019

Årets Sam Rydberg-dag högtidlighölls av Militärmusiksamfundet vid en sammankomst på Militärsällskapet i Stockholm. Ett trettiotal deltagare var närvarande och hörde Thomas Roth berätta om Sam Rydbergs liv och verk. En elvamannaoktett spelade marscher som Sam Rydberg skrivit. Efteråt serverades fika och mackor, och det minglades under trevliga former. Ivar Widners medalj i silver och diplom…