Referat från MMS styrelsemöte den 24 februari 2020

Även februari månads styrelsemöte var långt och omfattande. Bokslutet för 2019 visar på en vinst på ca 17 000 kr, beroende på testaments- och minnesgåvor. Utan dessa pengar hade vi gjort ett nollresultat. Hittills i år har 207 medlemmar betalat in medlemsavgiften. I det pågående registreringsarbetet återstår f n ca 200 LP-skivor, några hundra EP-skivor, tusentals…