Tankar från ordföranden i pandemitider – 3

I senaste numret av MarschNytt finns en artikel om musiken och de militärmusikaliska traditionerna och företeelserna på Medevi Brunn. På brunnen har spelats mässingsmusik i en oavbruten följd av somrar sedan 1870-talet tills nu, men i sommar är Medevi Brunnsorkesters konserter är inställda i sommar på grund av coronaepidemin. Till det kommer brunnen utbjuden till…

En ny värld, men ändå inte

Sällan har människor varit så enade som vi är nu, fast var och en för sig. Vi vill alla vinna kriget mot denna osynliga fiende och samtidigt fortsätta leva våra liv. En större kris, i detta fall Covid-19, tar fram minnen från förr, omarbetar traditioner och utvecklar en förändrad attityd angående vad som är viktigt…

REFLEKTION: Vart tog den vägen, den taktfasta musiken?

Saknaden efter militärmusik och marschmusik i dessa trista virustider är påtaglig. Den glädje som finns när man på avstånd kan höra en musikkår närma sig genom en mjuk och öm musikkårsklang ackompanjerad av taktfasta slag från en rejäl bastrumma med kalvskinn, smattrande småtrummor och bäckslag vid höjdpunkter är stor. Det utryck som genomsyrar hela dagens…

Tankar från ordföranden i pandemitider

I år har vi, och får vi, en vår utfattig på levande musik. Kanske så även i sommar? En kort tid innan militär- och blåsmusik utomhus skulle komma igång med marschmusikrepetitioner, vaktparader med musikkår, andra marschparader, förstamajdemonstrationer, vårkonserter med mera, lade sig Coronaviruset som en heltät jättesordin över allt musicerande. För oss som spelar själva…