MIN ÅSIKT // Ossian Edlund

Hur ska det nya behovet utav musik i vaktparaden lösas? Försvarsmakten genomgår i skrivande stund en omorganisation inom olika områden. En av de saker som omorganisationen innebär i praktiken är ett ökat behov utav militärmusik. Jag vill med denna artikel erinra om historien kring Arméns Trumkår, belysa på ett konkret sätt om det nya behovet…

MILITÄRMUSIKSAMFUNDET ÄR NEDLÄGGNINGSHOTAT!

Till årsmötet den 4 april står vi inför det faktum att samfundet kan bli utan ordförande. Därmed finns det ingen som kan leda styrelsens arbete och det tvingar kvarvarande ledamöter att avveckla verksamheten genom att sälja inventarier och lägga ned föreningen. Detta är väldigt tråkigt, men en realistisk syn på hur det kan komma att…

MMS inlägg på sociala medier berör!

För några dagar sedan publicerade samfundets Facebook-team en variant på en bild som har cirkulerat mycket på sociala medier. Originalbilden föreställer en engelsk professionell militärmusikkår med budskapet ”If you want to impress with this…” och nedanför den en bild på en skolorkester och fortsättning på budskapet ”…then you need to fund this.” Bilden har sitt…

Samfundet söker ny ordförande

Sven Lundberg har efter fem år som ordförande valt att trappa ned på sitt engagemang i samfundet och kommer under nästa mandatperiod endast arbeta med vår tidskrift MarschNytt. Därför söker vi en ny ordförande att leda styrelsens arbete att utveckla, förbättra, utöka och göra samfundet mer tillgängligt. Är du intresserad eller känner någon som är…

Jan-Ingmar Landgren har avlidit

Jan-Ingmar Landgren, Staffanstorp, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 78 år.

Han var under många år verksamhetsledare för Malmö Brandkårs Orkester och Sweden International Tattoo, Malmö.

Våra tankar går till familjen.

Vila i frid Jan-Ingmar.

Bengt-Åke Johnsson, HvMk Göteborg utnämns till Hemvärnsmusikens “Hedersmusiker 2019”

Hemvärnets Centrala Musikråd utser sedan 1977 “Hedersmusiker” såsom erkänsla för mycket förtjänstfull aktiv verksamhet för hemvärnsmusiken under lång tid. Hedersmusiker ska: ● ha varit hemvärnsmusiker i minst 25 år ● ha varit mycket aktiv i musikkårens repetitionsarbete och konsertverksamhet ● ha aktivt medverkat i musikkårens musikaliska verksamhet ● ha aktivt medverkat i musikkårens ledning ●…