Eksjö International Tattoo 2020 framflyttat

I sviterna av Coronaepidemin flyttas eller ställs ju flera kulturevenemang in. Så även det tattoo som var planerat i Eksjö till 7-8 augusti 2020. Så här skriver arrangören på sin sida: ”Det är med otroligt tunga hjärtan vi meddelar att Eksjö International Tattoo 2020 inte blir av. Detta med anledning av coronavirusets framfart världen över…

Marschnoter i nya utgåvor, fria att ladda ner!

Försvarsmakten i samarbete med Kungliga musikaliska akademien startar nu ett samarbete där man har satt sig för att ge ut nya utgåvor av musik som kan vara svår att få tag på i bra utgåvor. Så här skriver de på sin hemsida: ”Detta är början på ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien/Levande musikarv och Försvarsmakten/Försvarsmusiken,…

Referat från MMS styrelsemöte den 27 april 2020

Styrelsemöte 2020-04-27 Efter bokslutet för 2019 har få transaktioner genomförts. Föreningen ska söka bankråd för placering av sina tillgångar. Hittills i år har 417 medlemmar betalat in årsavgiften. Alla ursprungliga LP-skivor är registrerade, men en ny skivdonation väntar på att sorteras och registreras. De flesta av EP-skivorna är nu registrerade. Marsnumret av MarschNytt har nyligen…

Reflektion: På coronajakt. Eller helst det motsatta

Vad händer om man placerar två musikanter på ett uppdrag för folkhälsan som gör att man sitter 35 timmar i en bil under fyra dagar? Det fick undertecknad (enkelt rörblad) och Patrik Sonestad (dubbelt rörblad) ta reda på när vi, som en del i den statistiska corona-undersökning Hemvärnet understödde Folkhälsomyndigheten med, reste runt i ett…

”Svenska marschen“ och Fysiljärregementet Nr. 34

  Över marschen som sådan, dess ursprung och tillkomst har redan skrivits mycket, men vad var det nu för ett regemente som stått fadder till Försvarsmaktens paradmarsch (HKV 1999-09-28)? Förbandets korrekta namn enligt preussiska rullan är Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34. Och det är mycket riktigt ursprungligen ett förband uppsatt i dåvarande…

Dansk-tyska kriget 1864 och spåren i militärmusiken

  Napoleonkrigen och danske kungens lojalitet gentemot kejsar Napoleon gav ingen god utdelning – Danmark gick miste om Norge och Vorpommern. Norge gick till Sverige och Svenska Pommern gick till Preussen. Som tröstpris fick Danmark hertigdömet Lauenburg – i och för sig geografiskt inte helt galet. Den s.k. ”Helstaten Danmark” bestod 1864 av klassiska Danmark…