Tankar från ordföranden i pandemitider – 3

I senaste numret av MarschNytt finns en artikel om musiken och de militärmusikaliska traditionerna och företeelserna på Medevi Brunn. På brunnen har spelats mässingsmusik i en oavbruten följd av somrar sedan 1870-talet tills nu, men i sommar är Medevi Brunnsorkesters konserter är inställda i sommar på grund av coronaepidemin. Till det kommer brunnen utbjuden till…

Marinens musikkårs 1 maj-revelj 2020

  På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemin blev det i år en speciell 1 maj-revelj för Marinens musikkår. Den ordinarie reveljmarschen genom Karlskrona blev inställd och istället bjöd musikkåren på några inspelade glimtar från en ordinarie revelj.  Inspelningen började vid Sparre som är startplats för reveljmarschen. Flaggtrumslagare Karin Svensson berättade om Karlskronas 1…

Referat från MMS styrelsemöte den 27 april 2020

Styrelsemöte 2020-04-27 Efter bokslutet för 2019 har få transaktioner genomförts. Föreningen ska söka bankråd för placering av sina tillgångar. Hittills i år har 417 medlemmar betalat in årsavgiften. Alla ursprungliga LP-skivor är registrerade, men en ny skivdonation väntar på att sorteras och registreras. De flesta av EP-skivorna är nu registrerade. Marsnumret av MarschNytt har nyligen…

Reflektion: På coronajakt. Eller helst det motsatta

Vad händer om man placerar två musikanter på ett uppdrag för folkhälsan som gör att man sitter 35 timmar i en bil under fyra dagar? Det fick undertecknad (enkelt rörblad) och Patrik Sonestad (dubbelt rörblad) ta reda på när vi, som en del i den statistiska corona-undersökning Hemvärnet understödde Folkhälsomyndigheten med, reste runt i ett…

En ny värld, men ändå inte

Sällan har människor varit så enade som vi är nu, fast var och en för sig. Vi vill alla vinna kriget mot denna osynliga fiende och samtidigt fortsätta leva våra liv. En större kris, i detta fall Covid-19, tar fram minnen från förr, omarbetar traditioner och utvecklar en förändrad attityd angående vad som är viktigt…