Sam Rydberg-dagen 2019

Årets Sam Rydberg-dag högtidlighölls av Militärmusiksamfundet vid en sammankomst på Militärsällskapet i Stockholm. Ett trettiotal deltagare var närvarande och hörde Thomas Roth berätta om Sam Rydbergs liv och verk. En elvamannaoktett spelade marscher som Sam Rydberg skrivit. Efteråt serverades fika och mackor, och det minglades under trevliga former. Ivar Widners medalj i silver och diplom…

Sammanfattning från senaste styrelsemötet

Styrelsemöte 2019-10-21 MMS har 10-11 styrelsemöten per år. Till stor del handlar mötena om samfundets löpande, förvaltande verksamhet: avstämning av ekonomi och medlemsmatrikel, status på arbetet med MarschNytt och MarschBladet, läget på vår webbplats och aktiviteten på sociala medier. Vi får också rapport från Lokalgruppen om hur det omfattande, ambitiösa och uthålliga arbetet med att…

Marschnytt försenat

Nästa nummer av Marschnytt är tyvärr försenat till månadsskiftet november/december. Förseningen beror på diverse faktorer men nu är arbetet med att slutföra detta nummer i full gång. Vårnumret ligger kvar på planerad utgivningsplan.

Kronprinsens Husarregementes Musikkår i Stralsund

Ett återkommande evenemang i den tyska kuststaden Stralsund är ”Schill reenactment”, som högtidlighåller minnet mannen som kortvarigt lyckades befria Stralsund från Napoleons trupper 1809. I år var Kronprinsens husarregementes musikkår på plats tillsammans med Kronprinsens husarregementes minnestropp. Evenemanget, som ägde rum i månadsskiftet augusti/september, kretsar kring historien om Ferdinand von Schill. Personer i tidsenliga kläder…

Sam Rydberg-dagen 2019

Söndagen den 27 oktober firar Militärmusiksamfundet Sam Rydberg-dagen med en medlemssammankomst där en MMS-oktett spelar och Thomas Roth berättar om Sam Rydbergs liv och verk. Kaffe, te, smörgås och kakor serveras. Pris per deltagare 100 kr inklusive fika. Föranmälan behövs för att vi ska kunna beställa rätt mängd fika. Tid: Söndag 27 oktober kl 15-17…

Kronobergarna i Tyskland

Kronobergarnas Musikkår (Kronobergarna), militärkulturhistorisk musikkår från Växjö, har nyligen återvänt från orkesterresa till Wittstock i Tyskland. Det är femte gången som staden Wittstock bjuder in musikkåren och denna gång till deltagande vid festligheterna i samband med den 20-årsjubilerande orkesterfestivalen samt trädgårdsutställningen (Landesgartenschau). Kronobergarna har sina rötter i den militärmusik som bedrevs vid Kungliga Kronobergs Regemente…