Försvarsmaktens publika konserter inställda tillsvidare

Försvarsmakten har genom chefen Försvarsmusiken beslutat att från och med ikväll 2020-03-12, med anledning av covid-19, ställa in samtliga av Försvarsmusikens kårers publika konserter, så kallade H3 spelningar, tillsvidare. Detta gäller följaktligen konserter med Marinens Musikkår, Livgardets dragonmusikkår samt Arméns Musikkår. För återköp av biljetter vänd er till respektive inköpsställe Källa: Försvarsmusikens Faceboooksida 2020 03…

Referat från MMS styrelsemöte den 24 februari 2020

Även februari månads styrelsemöte var långt och omfattande. Bokslutet för 2019 visar på en vinst på ca 17 000 kr, beroende på testaments- och minnesgåvor. Utan dessa pengar hade vi gjort ett nollresultat. Hittills i år har 207 medlemmar betalat in medlemsavgiften. I det pågående registreringsarbetet återstår f n ca 200 LP-skivor, några hundra EP-skivor, tusentals…

Halmstad Wind Orchestra

Halmstads nyaste orkester har nyligen haft sin debut. Lördagen den 1 februari presenterade Musica Halmstad ensemblens premiärkonsert ”I sommarstaden – Per Grundströms Halmstad”, under ledning av dirigent Patric Aurell. Konserten hölls i stadens nya konsertsal på Kulturhuset Najaden. Temat var musik tonsatt eller arrangerad av Per Grundström.  I slutet av 2019 valde tre blåsmusiker från…

Återupprättande av Arméns Trumkår – vad hände? Ossian resonerar och agerar

För ungefär ett år sedan skrev jag en artikel kring ett återupprättande av Arméns Trumkår i värnpliktig form. Artikeln fick stor publicitet. En debatt sattes igång och fördes främst på sociala medier. Flertalet stora sammanslutningar såsom Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) delade artikeln. Detta föranleddes självfallet av de starka argumenten och att den rörde upp känslor.…

Ny webbredaktör: Fabian Johansson

Webbredaktionen på MMS har utökats med en ny medlem – Fabian Johansson. Vi ställde fem snabba frågor till Fabian. Vem är du? Mitt namn är Fabian Johansson, jag är 20 år gammal och kommer från Ängelholm. Förra året tog jag examen som gymnasieingenjör med inriktning järnväg vid Trafikverksskolan och Rönnegymnasiet i Ängelholm. Sen examen arbetar jag…

Referat från MMS styrelsemöte den 13 januari 2020

Det nya årets första styrelsemöte var långt och innehållsrikt. Bokslutsprognosen för 2019 pekar på något bättre resultat än 2018. Pengar från den stora testamentsgåvan (ca 930 000 kr) börjar komma in. Under 2019 hade MMS 494 betalande medlemmar, och en nettoökning med 12 medlemmar. Vi har skrivit till kulturnämnden i Göteborg med kritik mot halverade…