I Abrahamsberg i Stockholm har vi vår lokal om ca 45 kvadratmeter där minst hälften är lagerhyllor med uppskattningsvis 9 000 LP-skivor, 5 300 78-varvare (stenkakor), 15 000 meter rullband, 200 kassettband och 225 CD-skivor. Vi har ett notarkiv om ca 750 sorterade titlar och tyvärr många osorterade, för både mindre ensembler och hel musikkår. Vi håller även på att föra in Svenskt marscharkiv på Krigsarkivet. Det finns bilder, tavlor och tidningsurklipp och såklart en del instrument och andra härliga föremål.

Ambitionen är att regelbundet bjuda in till medlemskvällar där alla våra medlemmar ges möjligheten att med egna ögon och öron se och lyssna på alla våra skatter.