På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemin blev det i år en speciell 1 maj-revelj för Marinens musikkår. Den ordinarie reveljmarschen genom Karlskrona blev inställd och istället bjöd musikkåren på några inspelade glimtar från en ordinarie revelj. 

Inspelningen började vid Sparre som är startplats för reveljmarschen. Flaggtrumslagare Karin Svensson berättade om Karlskronas 1 maj-reveljs historia. 1 maj-reveljen har endast ställts in tre gånger tidigare sen starten på 1840-talet. Första gången var år 1904, andra gången 1947 och senast var 2015 då det istället blev reveljkonsert i Sparresalen på grund av för mycket regn. I år blev det fjärde gången som reveljmarschen ställts in.