Sedan starten 1956 har Militärmusiksamfundet regelbundet satt ihop en musikkår, benämnd Militärmusiksamfundets stora musikkår. Denna har bestått av musiker från närområdet som alla har delat intresset för militärmusik i allmänhet och marscher i synnerhet. Musikkåren har genomfört konserter framförallt i Stockholmsområdet och i samband med Sam Rydbergs födelsedag (27 oktober 1885) som även är samfundets högtidsdag men även under lämpliga tillfällen på våren.

Genom åren har bland annat Christian Sundberg, Torgny Hansson, Ingemar Badman, Jerker Johansson, Anders Alhbin, Björn Ericsson och Leif Karlsson dirigerat vår musikkår. En konsert genomfördes i Malmö i maj 2015 med temat ”skånska marscher” där Jörgen Flink var dirigent. Jubileumskonserten den 24 oktober 2014 i Eric Ericsson-hallen, Stockholm leddes utav Ingemar Badman.

Konserten den 29:e oktober 2017 genomfördes under temat ”I takt med tiden – moderna marscher på sin tid”, och leddes av Anders Alhbin. Konferencier var Gustav Lundström. Konserten ägde rum i Scenkonstmuséet, Stockholm.