Första maj-reveljen, Karlskrona

Första maj-reveljen Traditionen med förstamajrevelj i Karlskrona går tillbaka till 1840 och då med Sjöartilleriregementets musikkår. Då startade reveljen kl 0400, ett klockslag som flyttats fram till dagens 0700. Traditionen övertogs 1845 av Marinregementets musikkår, som behöll traditionen till 1874, då Skeppsgossemusiken tog över. Några år därefter var det dags för Flottans musikkår att föra…

Läs mer