”Svenska marschen“ och Fysiljärregementet Nr. 34

  Över marschen som sådan, dess ursprung och tillkomst har redan skrivits mycket, men vad var det nu för ett regemente som stått fadder till Försvarsmaktens paradmarsch (HKV 1999-09-28)? Förbandets korrekta namn enligt preussiska rullan är Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34. Och det är mycket riktigt ursprungligen ett förband uppsatt i dåvarande…

Läs mer

Tankar från ordföranden i pandemitider

I år har vi, och får vi, en vår utfattig på levande musik. Kanske så även i sommar? En kort tid innan militär- och blåsmusik utomhus skulle komma igång med marschmusikrepetitioner, vaktparader med musikkår, andra marschparader, förstamajdemonstrationer, vårkonserter med mera, lade sig Coronaviruset som en heltät jättesordin över allt musicerande. För oss som spelar själva…

Läs mer

Referat från MMS styrelsemöte den 23 mars 2020

Styrelsemöte 2020-03-23: Det slutgiltiga bokslutet för 2019 visar på ett mycket stort överskott (ca 900 tkr) p g a vår mottagna testamentsgåva. Utan den hade vi gjort ett nollresultat. Ett minusresultat var budgeterat för 2019. Hittills i år har 343 medlemmar betalat in årsavgiften. I Lokalgruppens pågående registreringsarbete återstår ca 100 brittiska LP-skivor. EP-skivornas registrering…

Läs mer

Försvarsmaktens ceremonier och beridna vaktparader ställs in

Bildtext: Beriden vaktparad med Livregementets dragoner (K 2), ca 1909-1915. Fotograf: Okänd / Armémuseum   De ceremoniella delarna av högvakten kommer att ställas in från den 15 april tills vidare med anledning av coronavirusets spridning. Detta innebär också att Försvarsmaktens och allmänhetens traditionella firande av H.M. Konungens födelsedag på Kungliga slottets yttre borggård den 30…

Läs mer