Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna administrera utskick av t.ex MarschNytt till dig. De används även för att bilda en uppfattning av vilken målgrupp Militärmusiksamfundet har och vad som då kan vara intressant att erbjuda medlemmarna. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom Militärmusiksamfundet.

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Du kan även själv ändra dina uppgifter på webbsidan när du är inloggad.