Sven Lundberg

Ordförande

Erik Sigblad

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Jan Larsson

Kassör

John Lundqvist

Medaljer & Utmärkelser

Fredrik Lundqvist

Lokalansvarig

Anthon Haväng

Social media manager

Ossian Edlund

Hemsida

Daniel Smedberg

Ledamot

Marie Vannerstedt

Adjungerad

Håkan Fjellner

Revisor

Bo Magnusson

Revisor

Micael Stehr

Revisorsuppleant

Per Iko

Valberedning

Jan Thor

Valberedning

Sune Ullestad

Valberedning

Vem vill du kontakta?

Skicka e-post till någon i styrelsen genom att klicka på mail-ikonen på respektive styrelsemedlem.