Vill du nominera någon för Militärmusiksamfundets utmärkelser? Har du inte läst igenom statuterna för respektive utmärkelse finns de att läsa här.

Vänligen fyll i formuläret nedan. Nomineringen kommer att tas upp av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte och besked lämnas så snart som möjligt. Vi reserverar oss för att det kan ta olika lång tid beroende på möjlighet att samla styrelsen.

Information om den som nomineras
 
Namn på nominerad*:
Kontaktuppgifter för nominerad*:
 
Information om dig som nominerar
Ditt namn*:
Din e-post*:
Telefon*:
Relation till nominerad*:
 
Förslag på utmärkelse*:  Pro Musica Militare i guld Pro Musica Militare i silver MMS hedersmedalj till Ivar Widners minne i guld MMS hedersmedalj till Ivar Widners minne i silver MMS hedersmedalj till Sam Rydbergs minne i brons
 
Motivering (max 150 ord)*:
Förslag när ev. utmärkelse kan delas ut*:
Övrig information: