Vill du nominera någon för Militärmusiksamfundets utmärkelser? Har du inte läst igenom statuterna för respektive utmärkelse finns de att läsa här.

Vänligen fyll i formuläret nedan. Nomineringen kommer att tas upp av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte och besked lämnas så snart som möjligt. Vi reserverar oss för att det kan ta olika lång tid beroende på möjlighet att samla styrelsen.

Information om den som nomineras
 
Namn på nominerad*:
Kontaktuppgifter för nominerad*:
 
Information om dig som nominerar
Ditt namn*:
Din e-post*:
Telefon*:
Relation till nominerad*:
 
Förslag på utmärkelse*:
 Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj Pro Musica Militare i silver Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj Pro Musica Militare i guld Militärmusiksamfundets hederstecken - Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i silver samt hedersnål Militärmusiksamfundets hederstecken - Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i silver samt hedersnål Militärmusiksamfundets Sam Rydberg-medalj Militärmusiksamfundets hedersplakett i guld
 
Motivering (max 150 ord)*:
Förslag när ev. utmärkelse kan delas ut*:
Övrig information: