Årsmöte i MMS och medaljeringar

Söndagen den 16 april höll MMS sitt årsmöte i Hartwickska huset på Södermalm i Stockholm. Drygt 20 medlemmar deltog. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2022 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Hans Nordmark omvaldes till ordförande för två år och Jan Larsson och Ossian Edlund omvaldes som styrelseledamöter för samma tidsperiod. Håkan Fjelner och Bo Magnusson omvaldes som revisorer, liksom Mikael Stehr som revisorssuppleant. Även valberedningen med Anders Ahliny (utsedd av styrelsen) John Sigurdsson och Lars Låftman omvaldes för ett år.

Efter årsmötet höll Per Iko, chef för Arméns musikkår och militärmusikforskare, ett föredrag med rubriken Vad jag funnit under min militärmusikaliska forskning. Per har undersökt var olika musikkårers noter har hamnat vid nedläggningar och omorganisationer och funnit att de nu finns i många olika arkiv och notbibliotek i landet och att ingen har överblick och vet vad som finns och var. 

Per Iko i sitt anförande under årsmötet.

På årsmötet belönades sex personer för sitt arbete inom MMS. En styrelsemedlem, avgående Marschnyttredaktion och två medlemmar i Lokalgruppen medaljerades.


I den avgående Marschnyttredaktionen avtackades Sven Lundberg med Ivar Widner-medaljen i guld, Erik Dahlström med Pro Musica Militare i silver och Christian Ekstedt med Ivar Widner-medaljen i silver. 

Hans Nordmark

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer