Bengt-Åke Johnsson, HvMk Göteborg utnämns till Hemvärnsmusikens “Hedersmusiker 2019”

Hemvärnets Centrala Musikråd utser sedan 1977 “Hedersmusiker” såsom erkänsla för mycket förtjänstfull aktiv verksamhet för hemvärnsmusiken under lång tid.

Hedersmusiker ska:

● ha varit hemvärnsmusiker i minst 25 år

● ha varit mycket aktiv i musikkårens repetitionsarbete och konsertverksamhet

● ha aktivt medverkat i musikkårens musikaliska verksamhet

● ha aktivt medverkat i musikkårens ledning

● ha varit dirigent, musikkårchef, styrelseledamot eller innehaft annan ledande

befattning inom musikkåren.

CMR har utsett Bengt-Åke Johnsson till Hedersmusiker 2019.

Bengt-Åke började i HvMK Göteborg 1969 och är innehavare av SOF:s och Hemvärnets silver och guld medaljer. Han var styrelseledamot 1976-1980, musikkårchef 1992-1994 och kassör 2016. Vidare var Bengt-Åke projektledare för de framgångsrika årliga PROMS-konserterna i Göteborgs Konserthus från starten 1992 till 1996, för samkonserterna med Lodolakören 1985, 1998 och 1999 och för musikkårens program vid Gothenburg Horse Show på Scandinavium 1980-1985 där HvMK Göteborg svarade för all musik under samtliga tävlingsdagar under åren 1977 – 1994. Vidare var Bengt-Åke reseledare för Tysklandsresan 1994 och jubileumsgeneral för kårens 75-årsfirande 2016. Bengt-Åke har också varit ansvarig för kårens IT-struktur.

Motiveringen lyder:

“Bengt-Åke Johnsson har under alla år varit en sällsynt pålitlig och tillförlitlig medlem av HvMK Göteborg. En duktig och erfaren trumpetare och utpräglad föreningsmänniska tillgänglig för alla former av projekt och ansvarsfulla uppdrag. En person som med gott humör, stort hjärta och klokskap ofta rådfrågas av såväl enskilda medlemmar som styrelse i stort och i smått, och vid utmaningar och viktiga vägval alltid varit lösningsorienterad och blickat framåt. En värdig och väl meriterad HEDERSMUSIKER!”

Petri-medaljen i silver samt diplom och CMR:s jägarhorn överlämnades av kårchef Sara Forsman och CMR-ledamot Gunnar Preifors vid musikkårens traditionella julkonsert för Hemvärnet i Västra Frölunda kyrka den 9 december i närvaro av Garnisonsledningen och chefen för Elfsborgsgruppen.

Gunnar Preifors sekr CMR