Blåsmusikens dag

Blåsmusikens dag är en plattform för att synliggöra och höja statusen för blåsmusik i hela Sverige. Målet är att skapa en nationell dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett rikare blåsmusikliv. Själva dagen (18 maj 2019) riktar sig till alla som spelar blåsmusik; barn, unga, amatörer och professionella i alla genrer och alla blåsensembleformer.
Nu har hemsidan för Blåsmusikens dag öppnat. Adressen är www.blasmusikensdag.com
Genom den kan du anmäla ett uppträdande med din blåsorkester under Blåsmusikens dag 18 maj 2019. Anmäl er från 1/11–2018 till 18/2–2019 genom Blåsmusikens dags hemsida.
Efter anmälningstidens slut – 18 febr 2019 – kommer alla anmälda orkestrar att publiceras på undersidorna på hemsidan under respektive län och kommun.
För mer information hänvisas du till hemsidan.
www.blasmusikensdag.com
Kella Næslund, projektledare MusikRUM