“Den svenske militärpolisen”

Militärpolisförbundet har i april 2017 tillägnats en egen marsch med titeln “Den svenske militärpolisen”. Marschen har komponerats av Martin Arpåker, dirigent, organist och militärmusiker, verksam i Malmö. Arpåker gjorde sin värnplikt 2010 vid Arméns Musikkår i Stockholm och har därefter bland annat varit verksam inom hemvärnsmusiken där han verkat i hemvärnsmusikkårerna i Halland, Blekinge och Södertörn.

Marschen kommer i första hand att spelas vid förbundsanknutna ceremonier, men förhoppningen är att marschen ska komma att spelas vid konserter, musikmarscher och vaktparader av Försvarsmaktens olika musikkårer.

Marschen, vilken blir Militärpolisförbundets officiella förbundsmarsch, kommer inom kort att spelas in av en militärmusikkår, varefter den kommer att göras tillgänglig på Internet.

Militärpolisförbundet är ett rikstäckande specialförbund som sorterar under Försvarsutbildarna. Förbundet grundades 1954, i form av en förening, och har idag ca 300 medlemmar. Som förbundsmedlemmar återfinns, utöver militärpoliser, föregångarna fältpoliser samt poliser, polisstudenter och fd. beredskapspoliser. Medlemmar är även olika personalkategorier ur bland andra kavalleri- och säkerhetsförband.

John Sigurdsson

Militärpolisförbundet

 

Fotograf på bilden på Martin Arpåker: Pontus Jonsén.