bleckblåsinstrument

Ursprungligen musikinstrument tillverkat av plåt (tyska Blech).
Sedan länge avses blåsinstrument där tonen alstras genom
läpparnas vibration i ett skålformat munstycke