brassband

Blåsorkester av anglosaxisk typ med enbart bleckblåsinstrument av olika storlekar och med fastställd stämbesättning. Slagverk kan ingå.

Lämna ett svar