bygel

Del av rörslinga i bleckblåsinstrumnet, till dels instrumentet som
helhet, dels till ventil på bleckblåsinstrument. En stämbygel kan
dras ut och skjutas in för att stämma instrumentet. Skjuter man
in en bygel får luften kortare väg att gå och tonhöjden blir högre.
Drar man ut en bygel, förlängs luftvägen och tonhöjden blir
lägre.
Jfr inventionshorn