inventionshorn

Föregångare till det nutida valthornet. Inventionshornet hade
inga ventiler men hade utbytbara byglar, vilket gjorde att man
genom att byta bygel kunde spela naturtoner i olika tonarter.