bygel

Del av rörslinga i bleckblåsinstrumnet, till dels instrumentet som helhet, dels till ventil på bleckblåsinstrument. En stämbygel kan dras ut…