Ingemar Badman slutar som dirigent

Ingemar Badman i dirigenttagen

Ingmar Badman har varit dirigent i Hemvärnets Musikkår Jönköping-Huskvarna sedan 1986, nu är det dags för honom att lägga dirigentpinnen på hyllan. Militärmusiksamfundet fick en intervju med honom.

Du kommer att lämna din post som dirigent för Hemvärnets Musikkår Jönköping-Huskvarna efter 33 år. Var det ett lätt beslut att ta eller har du grunnat på det länge?

Ja, detta har nog värkt fram de senaste åren; det är 18 månader sedan jag meddelade musikkårens styrelse om mina planer och med ett definitivt sista datum.


Kommer du att stanna kvar inom hemvärnsmusiken efter det?

Jag lämnar inte Hemvärnet utan kommer vara kvar i Centrala Musikrådet (CMR). Men jag kommer även att finnas tillgänglig för musikkåren som ”resursperson”, men tror det är viktigt att inte lägga sig i den nya ledningens arbete. Men visst, jag finns naturligtvis om det kommer finnas behov av bollplank.

Hur såg ditt musikaliska liv ut innan du tillträdde som dirigent i HvMk Jönköping-Huskvarna?

Då var jag dirigent i Habo musikkår och HvMk Eksjö samtidigt som jag spelade i HvMk Jönköping-Huskvarna

Du har ingått i Hemvärnets Centrala Musikråd sedan 1985 och har under denna tid även varit dess ordförande. Kommer du att fortsätta där?

Jo, jag började som suppleant för Axel Martinsson, mellan 2001-2011 var jag ordförande CMR och har väl tänkt vara kvar i i varje fall denna mandatperioden ut, jag lämnar ju inte Hemvärnet än.

Vilka frågor har varit de viktigaste under denna tiden i CMR för hemvärnsmusikens fortlevnad och utveckling?

Ledarutbildningen är absolut viktigast; en musikkår blir aldrig bättre än vad dess dirigent tillåter. För lite drygt 10 år sedan var hela hemvärnsmusiken allvarligt hotat genom besparingar. När detta lyckades undanröjas anser jag vara den enskilt största frågan som dåvarande CMR hanterat.

Du har skrivit många marscher, som säkert många av våra läsare spelat eller lyssnat på. Vilken ligger dig varmast om hjärtat av de marscher du skrivit?

Kalmarbrigaden är väl den som spelas mest, annars är ju alltid den senaste den som ligger bäst till.


Förutom dina egna kompositioner, vilken är din favoritmarsch?

Om jag måste svara en enda så är det Per Grundströms General Cederschiöld, annars finns det många bra marscher av Tjernetski, von Blon m fl.

Under 33 år som musikalisk ledare för en hemvärnsmusikkår har du säkert många goda minnen, kan du nämna något eller några som du kommer speciellt att bära med dig?

Jag har nog inga speciella minnen, under de nästan 34 åren har det varit många tillfällen. För mig har alltid det klingande resultatet varit viktigast.

Du verkar ha en aldrig sinande källa med kunskap om militärmusik, kommer man med en fråga om en marsch så kan du nästan uteslutande svaret. Hur stort arkiv med militärmusik besitter du?

Jag har inte så stort notarkiv då jag valt att lägga alla noter i musikkårens notbibliotek.

Vi från Militärmusiksamfundet vill tacka Ingemar för lång och trogen tjänst, det har mynnat i många goda minnen hos de som spelat med eller för honom, samt i många goda marscher. All lycka i framtiden.