Intensiv period för HvMk Lund

För många musikkårer runt om i landet är advents- och julperioden extra intensiv. För Lundakåren brukar årets stora evenemang – som de senaste tio åren varit en At the Proms-föreställning – ligga i slutet av november. I år gjorde dock kommunens planering annorlunda – kårens hemvist, Stadshallen, är på gång att genomgå en flerårig renovering och i väntan på att kommunens kvarnar ska mala klart går det inte att använda den lokalen för externa evenemang. Så i år gjordes höstkonserten i Limhamn istället. Det frigjorde också lite tid och en möjlighet för kåren att svara på Nordsjällands hemvärnsområdes chefs önskan att kåren skulle komma till deras julsamling för en konsert i julens tecken. Major Kenneth Schytte Nyrup var gäst hos sin svenska motsvarighet på 46. Hemvärnsbataljon under en Proms-konsert för några år sedan och bjöd då på stående fot in musikkåren till detta firande.

Chefen för det Danska Hjemmevaernet och Helsingörs länspolismästare var en del av de inbjudna gästerna

Då utlandsuppdrag för Försvarsmaktsanknutna förband (även om det ”bara” är musik och ”bara” i Danmark) kräver en hel del godkännande och formalia sattes ett intensivt arbete igång för att få denna möjlighet till förbrödring till stånd. Musikkårchef Mats Manhammar la mycket tid på att rekognoscera, skicka in blanketter, planera transport och ge förutsättningar för dirigent Jörgen Flink att skapa ett muskaliskt passande och julklingande program. På den Proms-konsert som danskarna såg var Monika Hoffman sångsolist och det var ett samarbete som gärna kunde få följa med över sundet. Sagt och gjort – Monika kontrakterades och då även för 46. HvBats adventsvesper som lämpligt nog låg dagen före Danmarksresan. Vissa delar av programmet kunde på så sätt återanvändas och användas i skarpt läge – något som alltid är bra.

Från vänster Kpt Jörgen Flink, Dirigent HvMk Lund, Kpt Roland Nilsson, fd Stf C 46. HvBat, Mj Kenneth Schytte Myrup C Haerhjemmevaarnet Nordsjaelland, Lt Mats Manhammar, C HvMk Lund

Konserten hölls i slottet Kronborgs Dans-sal – slottet, känt från Hamlet, ligger majestätiskt vid Öresund och de kalla decembervindarna gjorde det extra trevligt  att komma in i en julsmyckad sal med renässanskonst på väggarna och en stor julgran i mitten. Hedersgäst på konserten var danmarks motsvarighet till vår Rikshemvärnschef och även Helsingörs borgmästare och länspolischef var närvarande

På programmet i Danmark fanns en del musik som var ”beställd” av danskarna – Konserten skulle starta med Tomtarnas vaktparad av Noack (som såklart heter Nissernes vaktparade på danska) . Kårens musikråd la ett juligt program där Monika sjöng amerikanska julsånger: ”It’s beginning to look a lot like Christmas”, ”Have yourself a merry little Christmas”, ”Christmas waltz” och ”The Christmas Song”. Hon var också försångare (på nyinlärd danska) i ”Dejlig er Jorden” som avslutade konserten – denna psalm (Härlig är jorden) används i Danmark som julpsalm – i Sverige används denna julspsalm mest som en psalm vid begravning. Svenskättlingen Leroy Anderson är svår att komma ifrån i jultider – hans ”A Christmas Festival” och ”Sleigh-ride” ligger på kårens julrepertoar sedan många år tillbaks och passade väl in i programmet. En av kårens favoritarrangörer är Sammy Nestico – med bakgrund hos Count Basie. Hans arr av ”When you wish upon a Star” är ytterst välklingande. Vad alla kanske inte vet är att även i Danmark finns traditionen med ”Kalle Anka på julafton” -dock klockan 16.00 – men vad passade då bättre än att bjuda på PO Ukkonens show stopper ”TV:s julafton” som uppskattades stort!

På adventsvespern som låg dagen innan användes delar av ovanstående program samt traditionsmusik i form av Tjajkovskijs Festmarsch och Skånska dragonregementets marsch (P2) och adventsanknutna psalmer

Några intensiva dagar (som började redan på söndagen med en extra repetition) slutade så med hjärtliga tack från danska värdarna och en gemensam stund av ”hygge” innan buss och lastbil tog färjan tillbaka över sundet för vidare transport till Lund med omnejd. Nu avslutas spelåret med den traditionella julinblåsningen som Lunds kommun bjuder sina invånare på varje år – julafton kl 12.00 på Lunds stadsteater (pga ovan nämnda ombyggnad av Stadshallen)

Kpt Jörgen Flink får för kårens räkning mottaga ett tack i form av Nordsjällands Hemvärnsdistrikts vapensköld att vårda och hedra.