Marschkompositionstävling

Har du komponerat en marsch som ännu inte är framförd? Eller är du snabb nog att knåpa ihop en? Försvarsmakten har utlyst en Marschkompositionstävling där det vinnande bidraget kommer framföras vid Kungens 70-årsdag och kompositören belönas med 50.000 kr. Bidraget ska vara inne senast den 29 februari. Klicka på länken för mer information: klicka här