Militärmusiken går på högvarv i juletid

Precis som alla orkestrar och musikkårer runt om i landet har även de svenska militärmusikkårerna fullt upp med julkonserter för allmänheten. Det som dock särskiljer de militära musikkårerna är att de, utöver offentliga julkonserter, även levererar musik till ceremonier vid landets alla militära förband. I juletider står nämligen julkorum, julvesper, fackeltåg, julavslutning, medaljceremoni, officersexamen, hemkomstceremoni för utlandsstyrkan, spel vid vaktparad på Kungliga slottet mm. på programmet.

I december återinvigdes exempelvis även Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn, vilket medförde en gedigen insats av Arméns musikkår. Utöver att spela vid invigningsceremonin bjöd musikkåren även på en pampig invigningskonsert dagen före invigningen. Ett annat exempel är medaljparad för hemroterande Mali-styrka ur Stockholms Amfibieregemente, Amf 1, där ceremonin hölls i Kungl. Tennishallen och Livgardets dragonmusikkår stod för musiken.

Våra anställda musikkårer – Marinens musikkår, Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår går bokstavligen på högvarv och reser land och rike runt och förtjänstfullt genomför spelningar vid förbanden. Våra 25 hemvärnsmusikkårer, vars hemvärnsmusiker i huvudsak har en civil sysselsättning, spelar också frekvent under december månad.

Nedan följer några bilder från genomförda konserter och ceremonier under december månad. Snart väntar en välförtjänt julledighet för våra svenska militärmusiker.

Trumslagare ur Hemvärnets musikkår Uppsala under fackelmarsch genom Enköping. Foto: Daniel Frank Sanchez/Försvarsmakten
Sextett ur Livgardets dragonmusikkår vid korum i Slottskyrkan för Livgardets Livbataljon. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Hemvärnets musikkår Göteborg i Vasakyrkan i Göteborg i samband med julkorum för Älvsborgs amfibieregemente. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Trumpetare ur Marinens musikkår vid specialistofficersexamen på Militärhögskolan Halmstad. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Trombonister ur Hemvärnets musikkår Kalmar Län vid julkonsert i Slätthögs kyrka. Foto: Hvmk Kalmar Län
Hemvärnets musikkår Skaraborg stod för musiken vid julkorum för Skaraborgs regemente i Skövde. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Arméns musikkår vid invigningskonsert i Kristinehamn inför återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente. Foto: Försvarsmakten
Sextett ur Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna vid ceremoni i Eksjö kyrka för Göta ingenjörregemente. Foto: Försvarsmakten.
Hemvärnets musikkår Kristianstad under julkonsert i Nosaby kyrka. Foto: Hvmk Kristianstad

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer