Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i silver till Roger Hansson

Den 8:e april tilldelades Roger Hansson Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i silver för sina insatser inom samfundet. Han har arbetat oerhört mycket med MMS olika register. Roger ingår även i lokal-gruppen.

Roger är utbildad civilingengör inom teknisk fysik och har arbetat som översättare, författare, skribent. Han har dessutom varit konsult inom Ericsson. Han är musikant vid Stockholms Musikkår Tre Kronor och Stockholms symfoniorkester. Sedan 2018 är Roger styrelseledamot i Militärmusiksamfundet.

Stort Grattis Roger!