Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i guld till Erik Sigblad

I samband med MMS årsmöte den 8:e april tilldelades Erik Sigblad Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i guld. Erik har haft många olika uppdrag inom samfundet, och är den ledamot av den nuvarande styrelsen som suttit längst på sitt mandat. Han är en sann eldsjäl! 

Stort Grattis Erik!