Olle Hermansen avtackades

Musikinspektören överstelöjtnant Olle Hermansen drar sig nu tillbaka från försvarsmakten efter 50 år i militärmusikens, statsceremonielets och vaktparadernas och tjänst.

Han ryckte in till Kungl. Svea Livgardes musikkår 1968 i Sörentorp-Ulriksdal och genomgick den tidens specialistofficersutbildning med inriktning militärmusiker. Grundläggande militärutbildning skedde på Kungl. Dalregementet centralt för alla militärmusiker; Befälsskola Instruktör BSI och Instruktörsskola 1 och 2 – IS 1 och 2 genomfördes tillsammans med ”trupparna” på Kungl. Svea Livgarde. Därpå följde Specialistofficersutbildning vilken omfattade 8 år varav de sista 2 på Kungliga Musikhögskolan dit Musikunderofficersskolan var förlagd.

Olle Hermansen stammar ur en militärmusikerfamilj där fadern Sture Hermansen, även han trumpetare, började sin bana på Kungl. Skånska Kavalleriregementets musikkår i Helsingborg för att senare via beredskapstjänst på XIII. Kavalleribataljonen placeras som musikfanjunkare på Kungl. Livregementet till häst i Stockholm. Vid Militärmusikens omorganisation till Statens Regionmusik 1971 spelade Olle i dess Stockholmsavdelning senare Stockholmsmusiken. Olle kom till Arméns Musikpluton som regementstrumslagare 1989 och blev dess chef 1997; var placerad på Kommendantstaben; Musikdirektör Livgardets Dragonmusikkår 2001-02; blev Musikdirektör i staben och utnämndes 2009 till Musikinspektör sedermera chef för Försvarsmusiken 2010. Till Hovtrumpetare kallades Olle av Hans Majestät Konungen 2013.

Olle Hermansen avlöses av tillförordnade Musikinspektören överstelöjtnant Leif Karlsson som närmast kommer från Musik i Väst där han varit musikkonsulent. Som dirigent har han arbetat med norska Luftforsvarets Musikkorps, Musikkorps NordNorge, Norrlandsoperan m.fl. ensembler och orkestrar samt är konstnärlig ledare för Uppsala Blåsarsymfoniker och Norrbottens ungdomssymfoniker.

Chefen för Försvarsmusiken kommendörkapten Roger Lodin avtackade Olle på Kavallerimässen i närvaro av Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår, Marinens Musikkårs ledning, Chefen för Ledningsstaben tillika Överkommendanten, Chefen för Livgardet, Chefen för Kommendantstaben, Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare m.fl

Vid pennan – Göran Mellblom