Pro Musica Militare i silver till Samuel Wrackefeldt

Under Hemvärnets musikkår Uppsalas konsert den 8:e april 2018 förärades Samuel Wrackefeldt Pro Musica Militare i silver.

Sedan den dagen hösten 2003 då Samuel Wrackefeldt (då Petersson) påbörjade sin militärtjänstgöring i Försvarsmusiken, så har militärmusiken legat honom mycket varmt om hjärtat. Det finns få militärmusikaliska områden där han inte har varit inblandad och haft en bestående positiv inverkan. Efter sin värnplikt vid Livgardets dragonmusikkår (då dragontrumpetarkår) stannade han kvar som musiksergeant och fortsatte att utbilda nya generationer i den militärmusikaliska traditionen och då kavallerimusiken i synnerhet. Där är vi många som kan vittna om hans oefterhärmliga ledarförmåga, entusiasm och sociala skicklighet. Denna kunskap och entusiasm inom området tog han också med sig in i Livgardets dragonmusikkårs kamratförening (LDK-K) där han har varit mycket aktiv och engagerad i över 10 år. Det finns få saker som Wrackefeldt inte har gjort i föreningen. Han har suttit i styrelsen, organiserat events, spelat, dirigerat, stavfört, exercistränat och marknadsfört. Detta har givetvis influerat föreningen något oerhört, och då också militärmusiken i Sverige. För detta engagemang och sin stora betydelse för föreningen har Wrackefeldt blivit invald som hedersmedlem i föreningen. Han har genom sitt idoga arbete i hög grad bidragit till föreningens utveckling och vad den är idag.

Wrackefeldt har också varit flitigt anlitad för sina kunskaper inom militärmusiken som regementstrumslagare, repetitör, och dirigent för ett flertal musikkårer. Han har bland annat titulerat sig förste dirigent och stavförare i Karlbergs musikkår. Där innehar han nu posten vicedirigent och är en mycket uppskattad medlem och kamrat av kåren. Samuel bidrar där med sina mycket goda kunskaper inom blås- och militärmusikliteraturen och dess traditioner.

Efter en tid utanför försvarsmakten så återvände Wrackefeldt till Försvarsmusiken där han arbetade i staben på LDK och sedemera som producent för Försvarsmusiken. Där bidrog han återigen med sin ledarförmåga och entusiasm då han drev flertalet uppskattade projekt och är därigenom en omvittnad uppskattad förmåga. Han var även involverad i organisationen av den mycket uppskattade sommarmusikskolan som länge har varit ett drivhus för kommande generationer militärmusiker, där har hans musikaliska likväl som de sociala och ledarskapsförmågorna kommit väl till pass och i stora drag bidragit till dess framgång.

Sammanfattningsvis kan man säga att Wrackefeldt är en stor militärmusikalisk mångsysslare som man kan hitta på dirigentpulten, med stav i hand, eller som musiker i musikkåren. Alltid med de rätta kunskaperna och känslan för militärmusiken och dess traditioner. Man kan likväl hitta honom i kårens organisation, planerandes nästa spelning eller med sin stora sociala kompetens sätta samman något nytt militärmusikaliskt projekt som ingen trodde var möjligt. Det finns inte många i vårt avlånga land som på något sätt verkar inom militärmusiken som inte har stött på Wrackefeldt så om man vill veta mer så kan man enkelt säga ”fråga vem som helst”.