Slightly to the Fore? – Ny CD från HvMk Lund

Percy Grainger (1882-1961) var i mångt och mycket en märklig man. Pianist, kompositör, folklivsforskare, uppfinnare och mycket mer. Hans verk för blåsorkester är på många musikkårers repertoar och har nu också fastnat på en CD av Hemvärnets musikkår Lund. Grainger var själv under en period militärmusiker – han var under 18 månader inskriven i 15th Coastal Artillery Corps Band där han trakterade sopransaxofon och oboe.

Lundakåren har under Jörgen Flinks ledning närmat sig denne Grainger under en längre tid och under ett par helger under våren spelades stora delar av blåsorkesterverken in. Huvudnumret är den svävande The Power of Rome and the Christian Heart där organisten Anders Johnsson spelar solopartiet. I Childrens march bjuds det dessutom på ett litet körparti av kårens medlemmar.

CD:n finns nu att beställa vid kårens konserter, facebooksida eller webshop