Tankar från ordföranden i pandemitider – 5

Sommar och ledighet brukar innebära tid och möjligheter till kulturella upplevelser. Så inte i år, i alla fall inte live och inte ännu. Vi hoppas förstås att coronasituationen förbättras under sommarmånaderna och att restriktionerna lättar. Just nu vet vi att Försvarsmusikens publika verksamhet är inställd fram till 21/6. 

Till vidare får vi nöja oss med kulturella videoupplevelser. Sådana finns det många av och av hög kvalitet. Alla kulturinstitutioner har snabbt anpassat till det nya läget och producerar på ett imponerande sätt konserter och föreställningar. Bara för att nämna ett par exempel som ligger inom eller nära MMS intressesfär så gör ensembler ur Marinens Musikkår lunchkonserter som går att följa på Youtube. Stockholms Filharmoniska Orkester spelade in en nationaldagskonsert på sin egen Konserthuset Play med David Björkman som dirigent. David är tillika chefdirigent och musikdirektör vid Livgardets Dragonmusikkår. 

Flera ideella orkestrar har börjat repetera igen, helt eller inom instrumentgrupper och med utökade avstånd och luckor mellan utövarna. Det finns ett uppdämt samspelsbehov och en spelglädje som gör att vissa orkestrar kommer att repetera även under sommarmånaderna. Sveriges Orkesterförbund (SOF) har publicerat råd och anvisningar hur repetitioner i pandemitider ska gå till. Förhoppningsvis är vi på väg in i en ny fas av pandemin, en fas som gynnar kulturutövning och kulturupplevelser! All inställd utåtriktad verksamhet har ökat behovet av och längtan efter alla tänkbara framträdanden och konstformer i verkligheten, inklusive militärmusik.

Allt gott!

Hans Nordmark

Ordförande MMS