Vårkonsert med Hemvärnets musikkår Eslöv

Palladium i Malmö var platsen för Hemvärnets musikkår Eslövs vårkonsert som hölls den 19:e april.

Upplägget var att visa och åskådliggöra en hemvärnsmusikers vardag, i en synnerligen koncentrerad version.

Konserten inleddes med reveljen som spelades av Olov Ferm, Under hemvärnstrumslagare Johan Levins ledning marscherade orkestern iklädda uniform modell 90 lätt in på scen. Där spelades Svenska Arméns Revelj av Walch. I samma formation spelades därefter Livregementets grenadiärers marsch.

Därefter omformerade musikkåren sig till konsertformation där The Ark Tribute gavs, denna gången under dirigent Erik Berndalens ledning. Traditionella marscher och bruksmusik är ju inte det enda blåsorkestrar spelar, utan även underhållningsmusik.

Hvmk Eslöv är med rätta stolta över sitt figurativa marschprogram, så nästa punkt på programmet var att en handfull medlemmar visade i tre steg hur det går till att studera i ett figurativt program, detta medan resterande musiker spelade Wagners Under Dubbelörnen.

Som sig bör av en musikkår förlagd i Skåne spelades sedan Souvenir-marsch av Zikoff, som är P7s marsch. Detta följdes av musik från filmen Robin Hood – Prince of Theives och Marcia Carolus Rex.

Första akten i programmet avslutades med uruppförandet av Olov Ferms marsch I Tjänst, som givit namn åt konserten.

Under pausen rangerade orkestern stolar och notställ på scen, samt bytte till uniform modell 87.

Andra akten inleddes med träblåsensemble, där två stycke av Valborg Aulin framfördes. Därefter var det brasset som fick spela Sonata pian’e forte av Giovanni Gabrieli.

När slagverkarna äntrade scenen var musikkåren åter komplett och kunde hänge sig åt Sabeldansen av Khachaturian, filmmusik från King Kong, samt Bohemian Rhapsody.

Slutligen gavs Svenska Arméns Tapto samt stycket Livets Solnedgång av Olov Ferm, med densamme på solotrumpet.

 

Foto från Hvmk Eslöv genom Olov Ferm, ursprungligen upplagt av Bo Rosengren