Vill din militärmusikaliska ensemble synas här?

Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv, förkortat MMS, har till ändamål att:

  • främja intresset för, kännedomen och utövandet av militärmusik i allmänhet och marschmusik i synnerhet
  • idka forskning inom nämnda områden
  • samla och åt eftervärlden bevara allt slags material som rör militär- och marschmusik
  • värna om de svenska militärmusiktraditionerna
  • verka för att marschmusiken kulturellt och upphovsrättsligt respekteras

Samfundets verksamhetsområde innefattar även militärmusiken närstående områden, såsom militära traditioner samt uniforms- och ceremonihistoria.

För att kunna uppfylla följande ändamål eftersöker vi intressanta artiklar och reportage. De skickas enklast som word-dokument och bilderna som JPEG-bilder till info@militarmusik.se så anpassa ni i samråd med våra webbredaktörer texten så att den passar till vår hemsida.

Vi ser framemot att få in material från hela landet!

Militärmusiksamfundets webbredaktion