Lokal

I Abrahamsberg i Stockholm har vi vår föreningslokal med sammanträdesrum och ett arkiv med en stor samling av noter, inspelningar, böcker, tidskrifter, bilder m.m., bland annat:

  • noter till över 1200 musikstycken för blåsorkester
  • noter till ca 500 musikstycken för blåsoktett
  • ca 1000 CD-skivor
  • ca 4000 LP-skivor
  • ca 800 EP-skivor
  • ca 4000 78-varvsskivor (”stenkakor”)

Lokalgruppen

Göran Blixth
Lokalansvarig
Per Egon Andersson
Lokalgruppen
Roger Hansson
Lokalgruppen
Jan Larsson
Lokalgruppen
Lars Låftman
Lokalgruppen
Anders Ahliny
Lokalgruppen
Hans Nordmark
Lokalgruppen