Om

Militärmusiksamfundet – MMS, har till ändamål att:

  • främja intresset för, kännedomen om och utövandet av militärmusik i allmänhet och marschmusik i synnerhet,
  • stödja forskning på nämnda områden,
  • samla och åt eftervärlden bevara material som rör militär- och marschmusik,
  • värna om de svenska militärmusiktraditionerna.

Samfundets verksamhetsområde innefattar även militärmusiken närstående områden.

Till medlem av samfundet kan antas envar person som erlägger medlemsavgift.

Samfundets högtidsdag firas årligen till åminnelse av marschkompositören Sam Rydbergs födelse den 27 oktober 1885.

Samfundets emblem består av en sköld, som uppvisar i blått fält tre gyllene, med blå och gyllene reifar samt blå spännlinor och stroppar försedda paradtrummor, ordnade två och en; bakom skölden en stolpvis ställd, gyllene marschanförarstav med paradkedja. Emblemets utförande ska fastställas av styrelsen, som även fastställer hur emblemet får användas.

Samfundets igenkänningssignal utgörs av signal enligt nedanstående notrad. Igenkänningssignalen bör blåsas på jägarhorn i B.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer