Musikkåren

Det finns planer på att åter sätta upp en musikkår i samfundets namn för ett projekt under 2023. Styrelsen arbetar med nu med frågan och vill fråga samfundets medlemmar om de är intresserade av att vara med.

Fyll i detta formulär.


Sedan starten 1965 har Militärmusiksamfundet regelbundet satt ihop en musikkår, benämnd Militärmusiksamfundets stora musikkår. Denna har bestått av musiker från närområdet som alla har delat intresset för militärmusik i allmänhet och marscher i synnerhet. Musikkåren har genomfört konserter framförallt i Stockholmsområdet och i samband med Sam Rydbergs födelsedag (27 oktober 1885) som även är samfundets högtidsdag men även under lämpliga tillfällen på våren.

Genom åren har bland annat Christian Sundberg, Torgny Hanson, Ingemar Badman, Jerker Johansson, Anders Alhbin, Björn Ericsson och Leif Karlsson dirigerat vår musikkår. En konsert genomfördes i Malmö i maj 2015 med temat ”skånska marscher” där Jörgen Flink var dirigent. Jubileumskonserten den 24 oktober 2014 i Eric Ericsson-hallen, Stockholm leddes av Ingemar Badman.

Konserten den 29:e oktober 2017 genomfördes under temat “I takt med tiden – moderna marscher på sin tid”, och leddes av Anders Alhbin. Konferencier var Gustav Lundström. Konserten ägde rum i Scenkonstmuséet, Stockholm.

Åren 2018 och 2019 arrangerades ingen konsert med MMS musikkår av ekonomiska skäl, och en diskussion och mindre ”utredning” sattes igång om musikkårens fortsättning. Den handlade dels om behovet av att få lyssna till mer marsch- och militärmusik än de befintliga militärmusikkårerna erbjuder, och om behovet av speltillfällen för militärmusik för medverkande musikanter, dels om kopplingen mellan MMS musikkår och en framtida konsertgivning av militärmusik. Av de tidigare nämnda ekonomiska skälen sökte MMS en medarrangör för en militärmusikalisk konsertserie, en samarbetspartner som kan ställa upp med en konsertlokal utan kostnad. Den samarbetspartner vi önskade ha, svarade dock nej på förfrågan. Därefter bröt coronapandemin ut.

Men det har inte varit helt tyst från musik inom MMS den senaste tiden. Sam Rydbergsdagen 2019 högtidlighölls på Militärsällskapet och en för tillfället sammansatt förstärkt oktett med MMS-medlemmar medverkade. I år kommer en mässingssextett, även den sammansatt med MMS-medlemmar, att framträda vid årsmötet 25/10 på Militärsällskapet, Vid det tillfället passar vi på att även fira årets Sam Rydbergsdag.

Ett nytt beslut i frågan om MMS musikkår och en konsertserie med militärmusik kommer att tas fram.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer