Marschnytt

Marschnytt är vår medlemstidning som för närvarande ges ut två gånger om året, med ett nummer på våren och ett på hösten. Vårt första nummer gavs ut för länge sedan och sedan dess har vi gett ut över 160 nummer. För medlemmar finns de senaste årens nummer av Marschnytt tillgängliga digitalt här på hemsidan.

Sedan hösten 2014 ger vi, till medlemmar, även ut Marschbladet, ett digitalt nyhetsbrev som utkommer fyra gånger om året som ett komplement till Marschnytt.

Redaktion

Sven Lundberg
Redaktör
Erik Dahlström
Redaktör