Personuppgifter

Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna administrera utskick av t.ex. MarschNytt till dig. De används även för att bilda en uppfattning av vilken målgrupp Militärmusiksamfundet har och vad som då kan vara intressant att erbjuda medlemmarna. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom Militärmusiksamfundet.

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan begära ändring av dina uppgifter genom att kontakta sekreteraren.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer