Reflektion: På coronajakt. Eller helst det motsatta

Vad händer om man placerar två musikanter på ett uppdrag för folkhälsan som gör att man sitter 35 timmar i en bil under fyra dagar? Det fick undertecknad (enkelt rörblad) och Patrik Sonestad (dubbelt rörblad) ta reda på när vi, som en del i den statistiska corona-undersökning Hemvärnet understödde Folkhälsomyndigheten med, reste runt i ett…

”Svenska marschen“ och Fysiljärregementet Nr. 34

  Över marschen som sådan, dess ursprung och tillkomst har redan skrivits mycket, men vad var det nu för ett regemente som stått fadder till Försvarsmaktens paradmarsch (HKV 1999-09-28)? Förbandets korrekta namn enligt preussiska rullan är Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34. Och det är mycket riktigt ursprungligen ett förband uppsatt i dåvarande…

Dansk-tyska kriget 1864 och spåren i militärmusiken

  Napoleonkrigen och danske kungens lojalitet gentemot kejsar Napoleon gav ingen god utdelning – Danmark gick miste om Norge och Vorpommern. Norge gick till Sverige och Svenska Pommern gick till Preussen. Som tröstpris fick Danmark hertigdömet Lauenburg – i och för sig geografiskt inte helt galet. Den s.k. ”Helstaten Danmark” bestod 1864 av klassiska Danmark…

Försvarsmaktens ceremonier och beridna vaktparader ställs in

Bildtext: Beriden vaktparad med Livregementets dragoner (K 2), ca 1909-1915. Fotograf: Okänd / Armémuseum   De ceremoniella delarna av högvakten kommer att ställas in från den 15 april tills vidare med anledning av coronavirusets spridning. Detta innebär också att Försvarsmaktens och allmänhetens traditionella firande av H.M. Konungens födelsedag på Kungliga slottets yttre borggård den 30…

Försvarsmaktens publika konserter inställda tillsvidare

Försvarsmakten har genom chefen Försvarsmusiken beslutat att från och med ikväll 2020-03-12, med anledning av covid-19, ställa in samtliga av Försvarsmusikens kårers publika konserter, så kallade H3 spelningar, tillsvidare. Detta gäller följaktligen konserter med Marinens Musikkår, Livgardets dragonmusikkår samt Arméns Musikkår. För återköp av biljetter vänd er till respektive inköpsställe Källa: Försvarsmusikens Faceboooksida 2020 03…