En annan kategori

Här kommer nästa kategori enligt arkivet

Hemvärn

Den första hemvärnsmusikkåren var den som bildades 1940 på initiativ av leksandsspelmännen Olof och Karl Gudmundsson. Den uppgick till cirka 20 man. Ungefär samtidigt bildades en kår i Sandviken. Intresset falnade under efterkrigstiden. Under beredskapstiden bildades flera musikkårer. Senare har musikkårer tillkommit och försvunnit. För närvarande organiserar Hemvärnet 25 musikkårer.