30 år sedan Marinens Musikkår i Karlskrona åter blev en militär musikkår

I senaste numret av Marinens Musikkårs vänners tidning Reveljen (nr 54) berättar Nils-Olof Friberg, (Marinens Musikkårs klarinettist/basklarinettist som gick i pension vid 68 års ålder den 1 december 2022 efter 45 års tjänst i musikkåren), i en artikel om att det i år är 30 år sedan musikkåren åter blev en militärmusikkår med Försvarsmakten som huvudman.

Som bekant omorganiserades den svenska militärmusiken till civil regionmusik 1971, men fortfarande med staten som huvudman. År 1988 omvandlades regionmusiken till länsmusik, och landstingen, (numera regionerna), tog över huvudmannaskapet. För Marinens Musikkår skedde dock en återgång till Försvarsmakten den 1 juli 1993. Musikkåren fortsatte under en första tid med de redan inplanerade länsmusikuppdragen, men parallellt började man planera för och inta den nya militära rollen. Försvarsmaktens avtal inom olika områden började gälla för musikkåren och kontakterna med de militära förbanden i södra Sverige aktiverades. Musikkårens egen organisation, besättning och administration sågs över, förstärktes och utvecklades. Marinbasens personalchef, överstelöjtnant Olle Melin blev musikkårschef och Per Ohlsson anställdes som kapellmästare och konstnärligt ansvarig med uppdrag att rekrytera nya musiker. Flaggtrumslagare, producent m.fl. befattningar tillsattes. Musikerpraktikanter knöts till musikkåren och provspelningar för fasta musikertjänster genomfördes.

Marinens Musikkår och de värnpliktiga musikkårerna kom att ingå i Försvarsmusikcentrum som skapades 1994. MMK:s ceremoniella uppdrag inom Försvarsmakten utvecklades i dialog mellan flaggtrumslagaren och de militära förbanden, liksom musikkårens uppdrag som professionell blåsorkester i olika sammanhang, t.ex. i konsertframträdanden med solister och gästdirigenter. Från att i huvudsak varit en lokal och regional musikkår utökades dess uppdrag på riksplanet till att även omfatta medverkan vid statsbesök, audienser, vaktparader, militärbesök på högsta nivå och annan representation. Under de 30 åren har MMK gjort ett flertal utlandsbesök för att medverka vid tattooer och konserter.

Musikkåren blev successivt också mer aktiv med skivinspelningar. Totalt har man spelat in ett 20-tal CD-skivor. Före 1993 fanns endast tre LP-skivor utgivna: Skeppsgossen, Med vind i seglen och Skånsk Kavallerimusik samt ett antal ”stenkakor”.

Det kan vara på sin plats att påminna om att Marinens Musikkår tre gånger, 2006, 2008 och 2013, har varit nedläggningshotad, men genom aktioner från fack, politiker och medier avvärjdes hoten. Musikkåren har en stark ställning, är mycket uppskattad både lokalt och nationellt och är en omistlig del av den svenska militärmusiken.

Framtidsutsikterna för MMK ser gynnsamma ut. Musikkåren spelar på högsta militärmusikaliska internationella nivå, och efterfrågan på dess medverkan är större än den kan tillgodose.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer