Årsmötet 2022

Den 10 april kl. 15:00 i Gästabudssalen, i Hartwickska huset samlades ett dussintal medlemmar till årsstämmans auditorium.

Förhandlingarna genomfördes medelst mötesordförande Anders Ahliny och mötessekreterare Jan Larssons försorg på sedvanligt vis. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkning framlades. Revisionsberättelsen lästes upp. Handlingarna fastställdes och gångna verksamhetsårets styrelse beviljades ansvarsfrihet. Till nya styrelseledamöter valdes Fabian Johansson och Andreas Olofsson Tuisku. Anthon Haväng, Jan Thor och Roger Hansson omvaldes. Styrelsen består efter årsmötet av:

Hans Nordmark
Jan Thor
Roger Hansson
Jan Larsson
Ossian Edlund
Fabian Johansson
Anthon Haväng
Andreas Olofsson Tuisku

Den nya styrelsen, bestående av åtta medlemmar önskas lycka till i sitt fortsatta arbete i Militärmusiksamfundets tjänst.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer