Hamina Military Music Festival – Tattoo 2024 – 29 juli–3 augusti

Bild 39

I år är det åter dags för Hamina Tattoo i Fredrikshamn i Finland. Evenemanget genomförs vartannat år sedan starten 1990. Vår egen Livgardets dragonmusikkår medverkar i år tillsammans med The United States Army Field Band, Hans Majestet Kongens Garde, Norge, Koninklijke Muziekkapel van de Gids, Belgien, Musique de l’Infanterie, Frankrike och tre finländska musikkårer: Gardets Musikkår i Helsingfors, Lapplands Musikkår i Rovaniemi och Försvarsmaktens Värnpliktsmusikkår i Parolannummi, Hattula.

Bild 40

Evenemanget är mer än några tattooföreställningar. Ett stort antal konserter, framträdanden och parader äger rum, och Hamina Tattoo har genom åren utvecklats till en omfattande militärmusikfestival. Till det bidrar den historiska fästningsstaden Fredrikshamns omgivningar. Under Tattooveckan fylls stadens gator och parker av en stor publik, som får njuta av militärmusik av olika slag på hög internationell nivå.

Mer information om festivalen finns att läsa på:

https://www.haminafestivaltown.fi/en/events/hamina-tattoo-en

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer