Hemvärnets Musikkår Halland högvaktsspelade helgen den 9–10 september

Helgen 9–10 september, i varmt sommarväder, högvaktsspelade Hemvärnets Musikkår Halland, medan Skaraborgs regemente svarade för vakthållningen av de kungliga slotten i Stockholm.

HvMk Halland mönstrade 2 + 34 musiker och leddes på ett utmärkt sätt av dirigenten Markus Lang och hemvärnstrumslagaren Eric Brennelid. På lördagen utgjordes ceremonin av postavlösningar inom en och samma vaktstyrka. Följaktligen bestod vaktparaden från Armémuseum till slottet endast av musikkår utan pågående vaktstyrka.

Vid inmarschen på borggården och som vaktstyrkans förbandsmarsch spelades Skaraborgs regementes marsch (Geschwindmarsch) av Carl August Herrman. Förflyttningarna mellan högvaktsfållan och konsertplatsen gjordes till tonerna av Hemvärnsmarsch av Helge Damberg. Som konsertstycken framfördes Army of the Nile av Kenneth J. Alford, Brass Wings av Jerker Johansson och Under dubbelörnen av Josef Franz Wagner. En extra eloge och tack till musikkåren för Brass Wings. Stycket skrevs till Hemvärnets kvinnliga musikkår och är ett trombonsoli som musikkårens fem trombonister framförde placerade framför orkestern. Den eleganta konsertuppställningen i tre skilda enheter förtjänar också att särskilt nämnas.

Under utmarschen från borggården spelade musikkåren I sommarstaden av Per Grundström, och vid obelisken fick vi lyssna till Super Trouper av Benny Andersson/Björn Ulvaeus och Per Grundströms General Cederschiöld.

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer