KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I MILITÄRMUSIKSAMFUNDET 2023

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte 2023 enligt följande:
Tid: söndagen den 16 april kl 15:00 – ca 17:00
Plats: Hartwickska huset, Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A, Stockholm (röd T-banelinje, station Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan)

I anslutning till årsmötet kommer vi att få lyssna till ett föredrag av major Per Iko, chef för Arméns musikkår. Per ska berätta om Vad jag lärt mig av och funnit i olika militärmusikaliska arkiv. Anmäl dig till sekreterare@militarmusik eller på telefon 070-433 47 76 eller med sms senast måndagen den 10 april. Föreningen bjuder på eftermiddagskaffe/-te, och vi behöver veta hur många som kommer.


Årsmöteshandlingarna är publicerade på medlemssidan. Vill du ha handlingarna skickade med e-post eller papperspost, meddelar du sekreteraren. Motioner till årsmötet ska för att kunna tas upp till behandling vara inkomna till styrelsen senast onsdagen den 29 mars.


Styrelsen

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer